Sân Miền Bắc


TÌM THEO


Địa điểm


Thời gian


Mức giá


Số người chơi


Số lỗ Golf

Vinpearl Golf Hải Phòng

Vinpearl Golf Hải Phòng

Đảo Vũ Yên, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng

km

Người chơi: 1-4 Số lỗ: 18 lỗ

06:00- 16:30

Tee time

Giá ngày thường

1.650.000 VNĐ

Giá cuối tuần

2.000.000 VNĐ
BRG Kings Island Golf Resort - Kings course

BRG Kings Island Golf Resort - Kings course

Đồng Mô, Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội

45 km

Người chơi: 1-4 Số lỗ: 18 lỗ

06:00- 17:30

Tee time

Giá ngày thường

1.750.000 VNĐ

Giá cuối tuần

2.750.000 VNĐ
BRG Kings Island Golf Resort - Lake Side

BRG Kings Island Golf Resort - Lake Side

Đồng Mô, Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội

45 km

Người chơi: 1-4 Số lỗ: 18 lỗ

06:00- 17:30

Tee time

Giá ngày thường

1.650.000 VNĐ

Giá cuối tuần

2.225.000 VNĐ