Sân Miền Trung


TÌM THEO


Địa điểm


Thời gian


Mức giá


Số người chơi


Số lỗ Golf

Sân Golf Laguna Lăng Cô

Sân Golf Laguna Lăng Cô

Lộc Vĩnh, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

km

Người chơi: 1-4 Số lỗ: 18 lỗ

06:00- 14:00

Tee time

Giá ngày thường

1.700.000 VNĐ

Giá cuối tuần

1.700.000 VNĐ
Bà Nà Hill Golf Club

Bà Nà Hill Golf Club

An Sơn, Hoà Ninh, Hòa Vang, Đà Nẵng

km

Người chơi: 1-4 Số lỗ: 18 lỗ

06:00- 19:00

Tee time

Giá ngày thường

1.650.000 VNĐ

Giá cuối tuần

1.650.000 VNĐ
Montgomerie Links Viet Nam

Montgomerie Links Viet Nam

Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

km

Người chơi: 1-4 Số lỗ: 18 lỗ

06:00- 14:00

Tee time

Giá ngày thường

1.950.000 VNĐ

Giá cuối tuần

2.400.000 VNĐ